#

प्रेस विज्ञप्ति

२०७३ श्रावण ११ गते , मंगलवार

प्रेस विज्ञप्ति

सिन शिर्षक डाउनलाेड गर्नुहोस्
1 specifications for building constructions_Civil Works डाउनलाेड
2 Spec-electrical for waste management डाउनलाेड
3 sanitary specification डाउनलाेड
4 OHS - ToR डाउनलाेड
5 Health Care - ToR डाउनलाेड
6 ToR for Tariff Plan डाउनलाेड
7 ToR for MIS डाउनलाेड
8 notice2_0 डाउनलाेड
9 EoI Submission Form - MIS डाउनलाेड
10 ToR for Project Associate डाउनलाेड
11 ToR for Program Associate डाउनलाेड
12 Terms of References डाउनलाेड
13 EOI डाउनलाेड