#

ताजा समाचार

 • फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बृहत् जनचेतनामूलक अभियानमा सहभागिहरु

  फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बृहत् जनचेतनामूलक अभियानमा सहभागिहरु

 • बाग्मती नदी सफाईं महाअभियानको २००औं हप्ता पुगेको अवसरमा पदयात्राका सहभागिहरू

   बाग्मती नदी सफाईं महाअभियानको २००औं हप्ता पुगेको अवसरमा पदयात्राका सहभागिहरू

 • सार्वजनिक यातायातका साधनहरुबाट निष्कासन हुने फोहरमैला नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन अभियान कार्य

   सार्वजनिक यातायातका साधनहरुबाट निष्कासन हुने फोहरमैला नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन अभियान कार्यक्रम

 • अन्र्तक्रिया कार्यक्रम

   अन्र्तक्रिया कार्यक्रम

 • अब सवारी साधनबाट फोहरमैला फ्याक्नेलाई कडा कारबाही गरिने

  सार्वजनीक यातायातबाट निष्कासन हुने फोहरमैल नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन अभियमनको गोंगबुमा उद्घाटन गर्दै माननीय राज्यमन्त्री श्री प्रसाद जबेगु ।

1 सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना डाउनलाेड
2 बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना डाउनलाेड
3 date correction डाउनलाेड
4 उत्कृष्ट सफा सहर छनोटसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद थपको सूचना डाउनलाेड
5 Terms of Reference ToR for Environment Impact Assessment (EIA) of Proposed waste management Center (includinf MRF, Sanitary Landfill, compost plant as required) of Bharatpur Metropolitan City and Initial Environmental Examination (IEE) of Proposed waste डाउनलाेड
6 Expression of Interest (EOI) for Environment Impact Assessment (EIA) of Proposed waste management Center (includinf MRF, Sanitary Landfill, compost plant as required) of Bharatpur Metropolitan City and Initial Environmental Examination (IEE) of Proposed डाउनलाेड
7 Notice_Safa sahar डाउनलाेड
8 clean city form 2073-74 डाउनलाेड
9 सार्वजनिक सवारीका साधनहरुबाट निष्काशन हुने फोहरमैला नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अपिल डाउनलाेड
10 Terms of Reference (TOR) For Preparing Solid Waste Management Long Term Strategic Plan and Short Term Action Plan of Municipalities (Contract ID: SWMTSC/S/QCBS-073/74-V) डाउनलाेड
1 RFP For Environmental Impact Assessment (EIA) of Proposed Waste Management Center डाउनलाेड
2 OBA Nepal - Operations Manual डाउनलाेड
3 Annual Report-Feb 2016 डाउनलाेड
4 ESMP_Dhankuta 2015 डाउनलाेड
5 ESMP Lalitpur OBA - July 2015 डाउनलाेड
6 ESMP - Tansen डाउनलाेड
7 ESMP - Ghorahi डाउनलाेड